Basit usulün avantajları - Kobi Kazanç Danışmanlık

Basit usulün avantajları

Basit Usulün Avantajları

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır. • Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar. • Gerçek usulde (bilanço ve işletme hesabı esası) gelir vergisine tabi olanlar.

İşletmeler açısından basit usul gelir vergisi veya gerçek usul gelir gelir vergisi bunlardan hangisine tabi olduklarının bilinmesi çok büyük önem arz etmektedir.(Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları) Çünkü basit usulde gelir vergisine tabi olmak işletmelere bir takım kolaylık ve avantaj sağlamaktadır.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere sağlanan kolaylık ve avantajlar nelerdir?

 • Defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmez (Ancak 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanlar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadırlar.),
 • Geçici Vergi Beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
  Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan Katma Değer Vergisi Beyannamesi verilmez,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,

 • Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13.000 TL (2021 yılı için 14.000 TL) kazanç indirimi yapılır,

 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.), • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,

 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Basit usul mükellefler Yıllık Gelir vergisini ne zaman ve nereye verirler ?

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler,

1 Şubat itibaren Şubat ayının son günü  (Şubat ayının son günü hafta sonuna rastlıyorsa bir sonraki işgünü) tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verirler.

 • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2020 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilir. Ayrıca bu mükelleflerin takvim yılı içinde;

 • Memleketi terk etmesi halinde memleketi terkten önceki 15 gün içinde,

 • Ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığının Basit Usule Tabi Mükellefler için hazırlamış olduğu vergi rehberini incelemesini tavsiye ederiz.

editör