Diş Polikliniği Nasıl açılır? - Kobi Kazanç Danışmanlık

Diş Polikliniği Nasıl açılır?

Diş Polikliniği Nasıl açılır?

Diş Hekimliği fakültesinden mezun meslek mensuplarının yeterli deneyim ve sermayeyi elde ettikten sonra en büyük hayali kendi kliniği açmaktır.

 

Kobi Kazanç Ailesi olarak Diş Hekimlerine Özel Yönetmeliklerine uygun şekilde Ücretsiz Şahıs Firması Kuruluşu ve Ücretsiz Kurumsal Web Sitesi Tasarımı Desteği vermekteyiz.


Kobi Kazancın Diş Hekimlerine özel avantajlarından faydalanmak ve detaylı bilgii çin bizimle hemen iletişime geçebilir siniz.


Diş Polikliniği açma şartları nelerdir?  Diş Polikliniği Şirket kuruluşu ?

Diş Polikliniği açmak için gerekli evraklar  ?

Poliklinik,  mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip  diş hekimi veya diş hekimlerinin şirketleri tarafından açılabilir.

Yeni yapılan düzenlemeyle en az iki diş hekiminin çalışması şartıyla tek Diş hekimi tarafından şirket kurulmasıyla da Poliklinik açma imkanı getirilmiştir.

Kobi Kazanç ailesi olarak Poliklinik açılışında Ücretsiz Kurumsal Web Sitesi tasarımı ve indirimli Şirket kuruluşu hizmetiyle Diş Hekimlerini desteklemekteyiz.

Kobi Kazancın Diş Hekimlerine Özel desteğinden faydalanmak isterseniz bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Poliklinik Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler

 • Vergi Levhası
 • Kira Kontratı /mülk size ait ise tapu fotokopisi
 • Şirket kuruluş sözleşmesi
 • Ticaret sicil belgesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket Karar Defterinde Poliklinik mesul müdür ataması için alınmış imzalı kararın fotokopisi
 • Tabelanın mevzuata uygun olarak yapılmış halinin fotoğrafı

YENİ ÜYE POLİKLİNİK  İŞE BAŞLAMA VE AÇILIŞ İÇİN  İSTENECEK BELGELER

 • Poliklinik mesul müdüründen diş hekiminin tarih belirtilerek işe başladığını gösterir yazı (Şirket ortağı ise hisse devri)
 • Şahsi dilekçe
 • SGK belgesi

İş sözleşmesi (Mesul Müdür ve çalışan hekim imzası ile olacak)

Hazırlamış olduğumuz Diş Kliniği açma Rehberimizde adım adım Diş kliniği açmak için gerekli evrak ve prosedürleri detaylı olarak anlatmış bulunmaktayız.