Muayenehane Nasıl açılır? Gerekli evraklar ve şahıs firması nasıl kurulur ? - Kobi Kazanç Danışmanlık

Muayenehane Nasıl açılır? Gerekli evraklar ve şahıs firması nasıl kurulur ?

Muayenehane Nasıl açılır? Muayenehane açmak için gerekli evraklar ve şahıs firması nasıl kurulur ?

Muayenehane;  Mesleği serbest olarak icra etme yetkisine sahip Diş Hekimleri tarafından açılabilir. Muayene diş hekimlerinin sahip olduğu şirket tarafından açılmaz. Dolayısıyla Muayenehane açmak isteyen diş hekimi şahıs firması kurmak zorundadır.

Kobi Kazanç ailesi olarak Muayenehane açmak isteyen Diş Hekimlerine özel ücretsiz işyeri kurulumu ve ücretsiz kurumsal web sitesi tasarımı hizmeti vermekteyiz. Firma kuruluşu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vergi levhanız oluştuktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz .

  • Muayenehanenin açılacağı adresi, belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe.
  • Klinik yerinin kullanım amaçlarını gösterir, tekniğine uygun kat planı örneği.
  • Diploma ve Uzmanlık belgesi
  • Klinikte bulunması zorunlu olan cihazların listesi
  • Yangına karşı ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge.
  • Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları
  • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.
  • Diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair belge
  • Adli sicil beyanı.
  • Vergi Levhası.