Diğer ücretlilerin rehberi

 

Diğer ücretlilerin vergilendirme rehberi gib tarafından yayınlanmıştır.

– Kazançları Basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar
– Özel Hizmetlerde çalışanlar
– Özel İnşaat sahiplerinin Ücretle Çalıştırdığı İnşaat İşçileri
– Gayrimenkul sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanlar
Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği Gelir vergisi ; hizmetin ifa olduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde başlaması halinde, işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde tarh edilip tahakkuka bağlanır.
Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığını yayınlamış olduğu rehberi incelemenize tavsiye ederiz.

Kaynak için tıklayın.

Open chat